Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii


TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este datorată de catre client si trebuie plătită cu, cel târziu, șapte 14 zile înainte de data începerii cursului.

Taxa de înscriere include instruirea, materialele de curs, utilizarea software-ului, și a altor materiale tehnice necesare desfăşurării cursului.

Taxa de înscriere nu include cazare, mese, călătorii sau orice alte cheltuieli care ar putea fi suportate de clienții noștri in cazul desfasurarii fizice a cursului, in locatie.

Cursurile se desfasoara in momentul de fata doar online.

Pentru cursurile cu acreditare ISTQB si A4Q, costul unei examinari pentru certificare este inclus conform contractului.

PLATA, ELIGIBILITATE, CONFIRMARE INSCRIERE

Plata taxei de inscriere de poate face integral sau in doua transe. Plata se realizeaza prin transfer bancar, si este considerata finalizata cand tranzactia este confirmata prin email si banii au ajuns in contul Furnizorului. Neefectuarea platii taxei de curs poate atrage dupa sine interzicerea accesului la inceperea sau continuarea cursului si implicit la examinarea finala.

Se pot inscrie la cursuri exclusiv persoanele care indeplinesc conditiile de eligibilitate specificate la fiecare curs.

Participarea unui student la curs este considerata confirmata in urma primirii unui email de la Academia Testarii, care confirma inregistrarea la cursul ales si a semnarii contractului intre furnizor si beneficiar.

ANULARE / TRANSFER

Anulările sau transferurile la un alt curs, solicitate de cursant, se pot face cu rambursare integrală și fără nici o penalizare, cel mai tarziu cu 14 zile înainte de prima zi a cursului. În caz contrar, întreaga taxă de înscriere va fi datorată și plătibilă.

PARTICIPANȚII CU DISABILITĂȚI

Ne angajăm să ajutăm participanții cu dizabilități la curs. La cerere scrisă, cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea cursului, vom rezerva un spațiu sau un loc special în sală și / sau vom facilita acţiunile necesare pentru a ajuta orice participant cu dizabilități sau alte nevoi speciale (in cazul desfasurarii fizice a cursului, in locatie).

SECURITATE, SANATATE, PREVENTIE

Toți participanții la curs se vor conforma măsurilor de securitate, sanatate si preventive a pericolelor, în vigoare la locul cursului, în privinţa cărora vor fi instruiţi în cadrul cursului introductiv.

DESFASURAREA CURSULUI

Programul de formare profesională se va desfășura online (live), iar orarul cursurilor va fi comunicat beneficiarului în timp util înainte de data începerii acestora. Pentru a putea participa la cusurile online, Beneficiarul trebuie să aibă acces la un calculator cu conexiune la internet, un cont valabil de Zoom și un program care permite vizualizarea și editarea documentelor Word, Excel și PDF.

Furnizorul poate decide ca desfășurarea programului de formare profesională să aibă loc la sediul acestuia situat în: București: Pta Biserica Amzei nr. 18A, București.

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul cursurilor, în baza numărului de înscrieri. Vom încerca să oferim clienţilor cât mai multe notificări prealabile cu privire la orice schimbare de acest fel, cu cel putin 7 zile înainte de începerea cursului. În cazul în care clientul nu poate participa la data revizută, vom credita 100% din taxa de înscriere plătită anticipat sau, dacă ni se solicită, vom restitui aceste taxe. Cu toate acestea, nu vom fi răspunzatori pentru niciun fel de alte costuri, incluzând (de exemplu) taxele de călătorie sau orice alte daune.

CURSURILE CU ACREDITARE ISQTB Si A4Q

Pentru cursurile acreditate, cu examen de certificare, costul sustinerii unui examen este inclus in pretul total al cursului. Examenul se va sustine prin partenerul iSQI prin programare conform detaliilor din Ghidul studentului primit dupa confirmarea inscrierii la curs. Obtinerea certificarii depinde exclusiv de rezultatul examenului sustinut de participant prin iSQI.

COPYRIGHT / PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de autor, brevetele, desenele și alte drepturi de proprietate intelectuală din / legate de materialele de curs furnizate sau puse la dispoziție rămân proprietăți ale Academia Testării. Nici o parte a materialelor de curs nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă sub nicio formă, incluzând fotocopiere sau înregistrare. Este de asemenea interzisă traducerea materialelor în orice limbă, fără permisiunea scrisă şi prealabilă a Academia Testării.

Academia Testarii este proprietarul/deținătorul/utilizatorul legal al drepturilor de autor și de proprietate industrială în legătură cu toate materialele, instrumentele, datele, lucrările, know-how-ul, conceptele utilizate de acesta în scopul prestării serviciilor de formare profesională.

Academia Testarii, în calitate de trainer certificat ISTQB, deține în mod legal dreptul de utilizare, reproducere, publicare, diseminare și traducere a materialelor didactice folosite în cadrul cursului de formare profesională. Toate drepturile de autor asupra acestor materiale aparțin în exclusivitate partenerului nostru, A4Q - Alliance for Qualification GmbH, iar Beneficiarul se va abține de la efectuarea oricărei acțiuni de natură să afecteze sau să prejudicieze, în orice mod, drepul de proprietate al deținătorului legal.

GENERAL

Acești termeni și condiții pot fi modificați fără notificare prealabilă, iar schimbările se vor aplica oricăror înscrieri primite după data schimbării.

Broșurile, reclamele, postările Social Media ale Academia Testării sunt doar cu scop informativ și nu au ca scop încheierea unui acord între Academia Testării și destinatarul.

Cursurile se desfasoara in momentul de fata doar online.

Gestionarea datelor vizitatorilor website-ului se face conform cu termenii din documentul Acord pentru Protectia Datelor GDPR (link).

Acești termeni și condiții nu pot fi modificați de către o terţă parte, cu excepția unui acord scris semnat de un reprezentant legal al Academia Testării.