Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii


TAXA DE ÎNSCRIERE

Taxa de înscriere este datorată de catre client si trebuie plătită cu, cel târziu, șapte (7) zile înainte de data începerii cursului.

Taxa de înscriere include instruirea, materialele de curs, utilizarea software-ului, calculatoarelor și a altor materiale tehnice necesare desfăşurării cursului.

Taxa de înscriere nu include cazare, mese, călătorii sau orice alte cheltuieli care ar putea fi suportate de clienții noștri.

PLATA

Plata taxei de inscriere de poate face integral sau in doua transe. Plata se realizeaza prin transfer bancar, in decurs de doua zile lucratoare de la efectuarea inscrierii pe site. In cazul in care termenul nu este respectat, Academia Testarii isi rezerva dreptul de a anula inscrierea.

SUBSTITUŢIILE PERMISE

Salutăm înscrierea unui înlocuitor la cursurile Academia Testării, cu condiția ca titularul să ne notifice în scris înainte de prima zi a cursului. Cu toate acestea, înlocuitorul trebuie să respecte profilul şi deţină cunoştintele obligatorii pentru a urma cursurile Academia Testării.

ANULARE / TRANSFER

Anulările sau transferurile se pot face pentru o rambursare integrală și fără nici o penalizare, cu cel puțin 14 zile înainte de prima zi a cursului. În caz contrar, întreaga taxă de înscriere va fi datorată și plătibilă.

PARTICIPANȚII CU DISABILITĂȚI

Ne angajăm să ajutăm participanții cu dizabilități la curs. La cerere scrisă, cu cel puțin două săptămâni înainte de începerea cursului, vom rezerva un spațiu sau un loc special în sală și / sau vom facilita acţiunile necesare pentru a ajuta orice participant cu dizabilități sau alte nevoi speciale.

SECURITATE

Toți participanții la curs se vor conforma măsurilor de securitate în vigoare la locul cursului, în privinţa cărora vor fi instruiţi în cadrul cursului introductiv.

CUNOȘTINȚELE CURSULUI

Ne rezervăm dreptul de a modifica programul cursurilor, în baza numărului de înscrieri. Vom încerca să oferim clienţilor cât mai multe notificări prealabile cu privire la orice schimbare de acest fel, cu cel putin 14 zile înainte de începerea cursului. În cazul în care clientul nu poate participa la data revizută, vom credita 100% din taxa de înscriere plătită anticipat sau, dacă ni se solicită, vom restitui aceste taxe. Cu toate acestea, nu vom fi răspunzatori pentru niciun fel de alte costuri, incluzând (de exemplu) taxele de călătorie sau orice alte daune.

COPYRIGHT / PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Toate drepturile de autor, brevetele, desenele și alte drepturi de proprietate intelectuală din / legate de materialele de curs furnizate sau puse la dispoziție rămân proprietăți ale Academia Testării. Nicio parte a materialelor de curs nu poate fi reprodusă, stocată sau transmisă sub nicio formă, incluzând fotocopiere sau înregistrare. Este de asemenea interzisă traducerea materialelor în orice limbă, fără permisiunea scrisă şi prealabilă a Academia Testării.

GENERAL

Acești termeni și condiții reprezintă o declarație completă a acordului dintre părți și înlocuiesc toate discuțiile, corespondența și reprezentările anterioare.

Broșurile, reclamele, postările Social Media ale Academia Testării sunt doar cu scop informativ și nu au ca scop încheierea unui acord între Academia Testării și destinatarul.

Acești termeni și condiții pot fi modificați fără notificare prealabilă, iar schimbările se vor aplica oricăror înscrieri primite după data schimbării.

Acești termeni și condiții nu pot fi modificați de către o terţă parte, cu excepția unui acord scris semnat de un reprezentant legal al Academia Testării.

Acest acord va fi guvernat de, și interpretat în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Acest acord va fi guvernat de, și interpretat în conformitate cu legislaţia in vigoare.

Cursurile se in momentul de fata doar online

Plata transport si cazare nu se aplica pentru cursurile online